Το IBAN του συλλόγου είναι:

GR51 0110 7870 0000 7874 8000 011