Προς

Τα Μέλη του ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Θέμα: Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Αγαπητό Μέλος

 

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 6μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, με όσα μέλη είναι παρόντα, λόγω μη απαρτίας της πρώτης πρόσκλησης τηνΔευτέρα 16 Δεκεβρίου 2013.

 

Θέματα ημερήσιας Διάταξης:

·        Οικονομικός απολογισμός 2013

·        Προϋπολογισμός 2014

·        Τροποποίηση καταστατικού

·        Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ

·        Προτάσεις μελών

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι το 2013.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε πώς η παρουσία σας και η συμμετοχή σας  είναι απαραίτητη και καθοριστική για τη πορεία του συλλόγου.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

         

 

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

       ΓΟΓΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                               ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ