1)Προσκαλούνται τα μέλη μας να δηλώσουν προτάσεις για εξορμήσεις, έως το τέλος του Οκτώβρη, ώστε να φτιάξουμε το πρόγραμμα εξορμήσεων για το 2022.

 

2) Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σαν αρχηγοί σε επόμενες εξορμήσεις να δηλώσουν, ώστε να γίνει σωστή ενημέρωση-σεμινάριο για γνώσεις, κι ενέργειες στην διάρκεια εξορμήσεων.

 

3)Προς εναρμόνιση με τον νέο αθλητικό νόμο υποχρεωνόμαστε να τροποποιήσουμε το καταστατικό του συλλόγου μας.

Εάν κάποιο μέλος θέλει να κάνει προτάσεις σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου, (μπορεί διαβάζοντας το υπάρχων) στη σελίδα του συλλόγου, να προτείνει κάποιο θέμα για βελτίωση.