Blog

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

1)Προσκαλούνται τα μέλη μας να δηλώσουν προτάσεις για εξορμήσεις, έως το τέλος του Οκτώβρη, ώστε να φτιάξουμε το πρόγραμμα εξορμήσεων για το 2022.

 

2) Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σαν αρχηγοί σε επόμενες εξορμήσεις να δηλώσουν, ώστε να γίνει σωστή ενημέρωση-σεμινάριο για γνώσεις, κι ενέργειες στην διάρκεια εξορμήσεων.

 

3)Προς εναρμόνιση με τον νέο αθλητικό νόμο υποχρεωνόμαστε να τροποποιήσουμε το καταστατικό του συλλόγου μας.

Εάν κάποιο μέλος θέλει να κάνει προτάσεις σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου, (μπορεί διαβάζοντας το υπάρχων) στη σελίδα του συλλόγου, να προτείνει κάποιο θέμα για βελτίωση.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ.

 

To ΔΣ του ΕΟΣ Κορίνθου, εκφράζει την αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη επιβολή εισιτηρίου για την είσοδο στον εθνικό δρυμό του Ολύμπου, γεγονός που συνιστά ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο, υπέρμετρο και αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης μετάβασης και κυκλοφορίας των πολιτών στο βουνό προς ψυχαγωγία, άσκηση και εν γένει απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος, πράγμα το οποίο αποτελεί θεμελιώδες και συνταγματικώς κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα, εν όψει μάλιστα του υπέρογκου και δυσβάστακτου για το μέσο πολίτη προκύπτοντος συνολικού κόστους (για αυτοκίνητο και επισκέπτες) μία απλής μετάβασης και ελαχίστης παραμονής στο όρος. Με δεδομένο μάλιστα ότι δε υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική πρόβλεψη στο σχέδιο της ΚΥΑ για την διάθεση των εσόδων (π.χ. για πρόληψη, έλεγχο, δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, βασικές υποδομές, ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ) διαφαίνεται σαφώς ο εισπρακτικός και μόνον χαρακτήρας του μέτρου. Ακόμη θα πρέπει να στηλιτευθεί η απαράδεκτη πρακτική να μη προηγηθεί κανένας απολύτως διάλογος και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και να αγνοηθεί πλήρως η τοπική κοινωνία, οι διαχρονικά προσφέροντες στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ορειβατικοί, πεζοπορικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι και οι επαγγελματίες του βουνού. Κατόπιν αυτών ενώνοντας την φωνή μας με όλους τους πληττόμενους συλλόγους και πολίτες καλούμε τις αρχές να αποσύρουν άμεσα το εν λόγω προσχέδιο ΚΥΑ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

 

ΦΕΚ 3796/τ. Β΄/16-08-2021
Άρθρο μόνο
Περιορισμοί των περιοχών
του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
1. Οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με
τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661) και
1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, περιορίζονται σε (α) περιοχές NATURA,
(β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση
και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών, για τις περιφερειακές ενότητες των οποίων ο ημερήσιος χάρτης
επικινδυνότητας για πυρκαγιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, φέρει κατ’ ελάχιστο κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα) 4 (τέσσερα).
2. Η παρούσα ισχύει από την Τρίτη, 17 Αυγούστου
2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, με την επιφύλαξη παράτασης ή εκ νέου ενεργοποίησης της εφαρμογής της από
5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα
με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου
της ίδιας Πράξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με άλλα λόγια όταν η περιοχή που θέλουμε να πάμε για περπάτημα έχει στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κίτρινο, μπλε ή πράσινο χρώμα μπορούμε να περπατήσουμε.
Όταν έχει πορτοκαλί ή κόκκινο απαγορεύεται η πεζοπορία.

Υποκατηγορίες

Ημερολόγιο

Banner Εντελβαις
Banner Kavouras
Banner Ιωάννα Νακοπούλου
Banner Tsolakos
Banner Freeride Bikes
Banner Φουριώτη
Banner Καλαμακι
Banner οικονομου μ
Banner Βαμβακάρης
banner-all-creations
banner-arxontiko
banner-alfiton
kritselas
karav