Πεζοπορία που έγινε στην καρδιά του Μαινάλου και στα χωριά της καταγωγής των Κολοκοτρωναίων. Ξεκίνησε από το χωριό Πιάνα, περνώντας το σπήλαιο του Πανός, συνεχίζοντας στο Αρκουδόρεμα και με κατάληξη το Λιμποβίσι.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 07.jpg 08.jpg

09.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

16.jpg 17.jpg 19.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg