Από την εξόρμηση του ΕΟΣ Κορίνθου στα Όρη Βάλτου και στην κοιλάδα του Αχελώου.

01.jpg 03.jpg 04.jpg

06.jpg 07.jpg 08.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg