Φωτογραφίες από την ποταμοδιάσχιση στον Σελινούντα.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 06.jpg 07.jpg

08.jpg 09.jpg 10.jpg

14.jpg 15.jpg 16.jpg

17.jpg 18.jpg 20.jpg