Από το RAFTING στον Λούσιο-Αλφειό ποταμό που έκαναν ορισμένα μέλη μας, όσο η υπόλοιπη ομάδα πεζοπορούσε.
Φωτό Βασιλική, ομάδα Rafting.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg