Κυριακή πρωί έγινε η πρώτη ορειβατική πορεία από καταφύγιο Κρεβάτια-στο οροπέδιο των Μουσσών μέσω της Κόψης Μπαρμπαλά.
Μία απαιτητική πορεία με δυνατή ομάδα, και σύμμαχο τον καλό καιρό.
Φωτό Μανώλης, Κυριάκος, Χριστόφορος.
 
 
01.jpg 02.jpg 03.jpg

03_2.jpg 04.jpg 05.jpg

06.jpg 07.jpg 08.jpg

09.jpg 10.jpg 11.jpg

11_2.jpg 12.jpg 13.jpg

14.jpg 15.jpg 16.jpg

17.jpg 18.jpg 19.jpg

19_2.jpg 20.jpg 20_2.jpg

21.jpg 22.jpg 22_2.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

35.jpg 36.jpg 37.jpg