ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Όταν γίνεται λόγος για το περιβάλλον, εννοούμε ένα σύνολο από τα εξής τρία στοιχεία: 

 • Το φυσικό περιβάλλον, δηλ.τα στοιχεία που μας δίνει η φύση, όπως το νερό, ο αέρας, το έδαφος, τα δέντρα.
 • Το τεχνητό περιβάλλον, δηλ.τα παραγωγικά στοιχεία που δημιουργεί ο άνθρωπος.
  με τις δικές του προσπάθειες, όπως τα κτίρια, οι φάροι, τα ηλεκτρονικά δίκτυα κ.α
 • Τοπολιτιστικό περιβάλλον, δηλ. τα δημιουργήματα της πνευματικής εργασίας του ανθρώπου, όπως τα αγάλματα, οι αρχαίοι ναοί, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα μοναστήρια κ.α

Τη ζωτικότερη σημασία για τον άνθρωπο την έχει το φυσικό περιβάλλον, γιατί μέσα σε αυτό γεννιέται, ζει, διπλασιάζεται και εργάζεται.

 

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν θεμελιώδη σημασία για την ζωή μας, τον αέρα, τον ήλιο, το νερό, τον χώρο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το φυσικό περιβάλλον και ως πηγή από την οποία ο άνθρωπος παίρνει πόρους για να συνεχίζει την ζωή. Η καλλιεργήσιμη γη , οι πρώτες ύλες οι υδατοπτώσεις, οι θαλάσσιες ακτές, τα καρποφόρα δέντρα, προσφέρουν στον άνθρωπο βασικά μέσα για την επιβίωση και την πρόοδό του. Οι γεωργοί δε θα μπορούσαν να προσφέρουν τα πολύτιμα προϊόντα τους από τα οποία εξαρτάται η ζωή μας, αν δεν υπήρχαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η βιομηχανία δε θα μπορούσε να αναπτυχθεί αν δεν υπήρχαν οι πρώτες ύλες και οι ενεργειακοί πόροι που μας δίνει η φύση. Η ανάπτυξη του τουρισμού θα ήταν αδύνατη, αν η χώρα μας δεν είχε υψηλή ηλιοφάνεια, καθαρές ακτές και ωραίες ακρογιαλιές.

 Ο άνθρωπος είναι ένας οργανισμός που παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επιβίωσης σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Όμως για να ζήσει έχει την ανάγκη μιας βιόσφαιρας. Τα φυτά, τα ζώα, η κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία μαζί με τους άλλους φυσικούς και συναισθηματικούς παράγοντες, κάνουν δυνατή την επιβίωση του ανθρώπου πάνω στη γη.
Αλλά η σχέση του αυτή δε σταματάει στον υλικό τομέα της ζωής του. Κι ότι ακόμα δημιούργησε μόνος του στον κοινωνικό, πνευματικό του βίο, σε αυτό το φυσικό του περιβάλλον, το οφείλει. Η θαυμαστή τάξη που κυριαρχεί στη φύση και στα όντα της του δίδασκε τους όρους της κοινωνικής ζωής.

 Η ατμόσφαιρα της γης ήταν κάποτε αρκετά καθαρή και υπόφερε, με την εξάπλωση όμως των μεγάλων πόλεων, ιδιαίτερα στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, όπου το κρύο και οι αρχέγονες βιομηχανικές  εγκαταστάσεις επέβαλαν τη συχνή χρήση της φωτιάς, πρωτοπαρουσιάσθηκαν συμπτώματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας, μέσα και κοντά στις πόλεις
 Το έδαφος ρυπαίνεται από την απόθεση και διασπορά πάνω σ' αυτό διάφορων στερεών , υγρών, ή αέριων ρυπαντικών ουσιών. Τις ουσίες αυτές τις κατατάσσουμε σε κατηγορίες:

 1. τα οικιακά απορρίμματα,
 2. τα τοξικά, ραδιενεργά, παθογόνα και επικίνδυνα απορρίμματα, τα ζιζανιοκτόνα, τα μυκητοκτόνα και τα εντομοκτόνα.
 3. Τα οικιακά απορρίμματα αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα των πόλεων, κυρίως αν σκεφθούμε ότι ο μέσος όρος βάρους απορριμμάτων την ημέρα είναι περίπου ένα κιλό ανά άτομο.

Η πρωτεύουσα αλλά και οι άλλες πόλεις μας, αντιμετωπίζουν σήμερα οξύ πρόβλημα. Ο χειρισμός των σκουπιδιών καλύπτει το τρίπτυχο.

 • Συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση στο σπίτι, σε σακούλες ή κατάλληλα δοχεία.
 • Περισυλλογή σε κανονικά χρονικά διαστήματα από την υπηρεσία καθαριότητας. 
 • Τελική διάθεση κατά τρόπο υγιεινό και αισθητικά αποδεκτό για το περιβάλλον.

 

 

 

Ημερολόγιο