ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η αναχώρηση του λεωφορείου από τα
Περιβολάκια Κορίνθου για την εξόρμηση στον Υμηττό, την Κυριακή
31-03-2024, θα γίνει ώρα ΟΚΤΩ (8.00) και όχι ώρα 07:00.

Κόρινθος, 27-03-2024
Εκ του Συλλόγου

Ημερολόγιο