Ο ΕΟΣ Κορίνθου υπηρετώντας τις αρχές αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας καλεί τα μέλη του, και κάθε άλλο πολίτη να συνδράμει στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες από τις φονικές πλημύρες στην Θεσσαλία.
Είδη που χρειάζονται να συγκεντρωθούν είναι.
Είδη υγιεινής, καθαριστικά,
Απολυμαντικά, Χλωρίνες, και γενικά είδη καθαρισμού.
Για τον σκοπό αυτό τα ανωτέρω είδη θα συγκεντρώνονται στο γραφείο του Συλλόγου Εθν.Αντίστασης 5 1ος όροφος τις παρακάτω ημερομηνίες.
Παρασκευή 15-9-2023
Τετάρτη 20-9-2023
Παρασκευή 22-9-2023
Από τις 19:00-21:00.

Ημερολόγιο