ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε τα μέλη μας που λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα
(mails) να ελέγξουν εάν τα αποσταλέντα, τελευταίως σε αυτούς,
μηνύματα κατευθύνονται στα ¨ανεπιθύμητα¨ (spam) και εάν συμβαίνει
αυτό να τα επιλέξουν ως ¨επιθυμητά¨ ώστε να μπορούν να αναγνώσουν
το περιεχόμενο τους (ιδίως όσα μέλη μας έχουν τον διακομιστή gmail).
Εκ του Συλλόγου

Ημερολόγιο