Περιβάλλον

Φυσικό περιβάλλον

 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Όταν γίνεται λόγος για το περιβάλλον, εννοούμε ένα σύνολο από τα εξής τρία στοιχεία: 

  • Το φυσικό περιβάλλον, δηλ.τα στοιχεία που μας δίνει η φύση, όπως το νερό, ο αέρας, το έδαφος, τα δέντρα.
  • Το τεχνητό περιβάλλον, δηλ.τα παραγωγικά στοιχεία που δημιουργεί ο άνθρωπος.
    με τις δικές του προσπάθειες, όπως τα κτίρια, οι φάροι, τα ηλεκτρονικά δίκτυα κ.α
  • Τοπολιτιστικό περιβάλλον, δηλ. τα δημιουργήματα της πνευματικής εργασίας του ανθρώπου, όπως τα αγάλματα, οι αρχαίοι ναοί, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα μοναστήρια κ.α

Τη ζωτικότερη σημασία για τον άνθρωπο την έχει το φυσικό περιβάλλον, γιατί μέσα σε αυτό γεννιέται, ζει, διπλασιάζεται και εργάζεται.

Διαβάστε περισσότερα: Φυσικό περιβάλλον

Το φυσικό περιβάλλον

 

 

Το φυσικό περιβάλλον: 

 

προστάτης και πηγή και πρότυπο ομορφιάς για τον άνθρωπο. 
Είναι γνωστό ότι στον πλανήτη μας ο άνθρωπος γεννιέται, ζει, αναπαράγεται και πεθαίνει σε ένα φυσικό περιβάλλον, το οποίο του παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία ζωής.

Μερικά από τα στοιχεία αυτά, όπως ο αέρας, το φως και το νερό τα παρέχει η φύση σε αφθονία και άλλα, όπως η τροφή, η στέγη, η ασφάλεια από τους φυσικούς κινδύνους και η προστασία από τον καύσωνα, το ψύχος, τις ασθένειες, παρέχονται στον άνθρωπο μετά από επινοήσεις και προσπάθειές του.

Το φυσικό περιβάλλον υποστηρίζει όχι μόνο την υλική ζωή του ανθρώπου, αλλά και την πνευματική και ψυχική υπόστασή του, παράλληλα, σε όλο το βίο του.

Το φυσικό περιβάλλον αποτελείται, ως γνωστό, από το Ζωικό βασίλειο, το Φυτικό Βασίλειο και την ανόργανη, τη λεγόμενη νεκρή, ύλη. Σε μια σχέση αναγκαιότητας βρίσκονται συνεπώς μεταξύ τους τα ζωντανά και η νεκρή φύση.

Το τελειότερο, το πνευματικότερο και το απαιτητικότερο από τα ζωντανά όντα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως έχει και μία άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα: είναι το καταστρεπτικότερο από όλα τα άλλα ζωντανά όντα. Και με την έμφυτη επινοητικότητα και απληστία, που τον διακρίνει εκμεταλλεύεται τα πάντα και συχνά αλλοιώνει τη φύση, μολύνει το περιβάλλον και, μερικές φορές, για πρόσκαιρα και φαινομενικά ωφελήματα φθείρει τα θεμέλια της συνέχειας της ζωής πάνω στη γη.

Στη φύση τίποτα δεν είναι περιττό, η απόλυτα τυχαίο. Τα πάντα βρίσκονται σε σχέση άμεσης ή έμμεσης αναγκαιότητας και συνάφειας.

Διαβάστε περισσότερα: Το φυσικό περιβάλλον

Τι είναι η ανακύκλωση, γιατί και πως ανακυκλώνουμε

 

 

Τι είναι η ανακύκλωση, γιατί και πως ανακυκλώνουμε...

 

Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο, και έτσι, τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής.

Οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες διαταράσσουν αυτόν τον κύκλο με τρεις τρόπους. Πρώτον, ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα ουσιών και υλικών που δεν υπήρχαν στη φύση ή δεν προϋπήρχαν σ’ αυτή τη μορφή. Τα πλαστικά είναι ένα καλό παράδειγμα. Ακόμη και το τυπωμένο χαρτί, είναι δύσκολο να αφομοιωθεί χωρίς παρενέργειες μέσω των φυσικών διεργασιών, αφού συνήθως περιέχει τοξικές λευκαντικές ουσίες και μελάνια με βαρέα μέταλλα. Δεύτερον, οι ρυθμοί παραγωγής απορριμμάτων στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες ξεπερνούν τη δυνατότητα των οικοσυστημάτων να αφομοιώσουν γρήγορα τα απορρίμματα με φυσικές διεργασίες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση τεράστιων όγκων σκουπιδιών που αποτελούν πλέον ένα μείζον πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε. Τρίτον, αν και εξαρτόμαστε απολύτως από τη φύση για την απόληψη των πρώτων υλών που χρειαζόμαστε για την επιβίωσή μας, έχουμε διαχωρίσει τα δύο ρεύματα απόληψης και απόρριψης χρήσιμων υλικών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουμε διπλά τον πλανήτη μας.

Διαβάστε περισσότερα: Τι είναι η ανακύκλωση, γιατί και πως ανακυκλώνουμε

Η Χάρτα της Γης

 

 

Η Χάρτα της Γης  

Προοίµιο  

Βρισκόµαστε σε µια σηµαντική καµπή στη γήινη ιστορία, σε µια χρονική στιγµή όπου η ανθρωπότητα πρέπει να επιλέξει το µέλλον της. Καθώς ο κόσµος καθίσταται ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώµενος και εύθραυστος, το µέλλον προοιωνίζει µεγάλους κινδύνους και ταυτόχρονα µεγάλες υποσχέσεις. Για να βαδίσουµε µπροστά,  χρειάζεται να αναγνωρίσουµε, πως, εν µέσω της υπέροχης διαφοροποίησης που παρουσιάζουν οι κουλτούρες και οι µορφές ζωής, αποτελούµε µία ανθρώπινη οικογένεια και µία κοινότητα µε κοινό πεπρωµένο πάνω στη Γη. Συµπράττοντας µεταξύ µας, θα εγκαθιδρύσουµε µια βιώσιµη παγκόσµια κονωνία, θεµελιωµένη στο σεβασµό για τη φύση, τα πανανθρώπινα δικαιώµατα, την οικονοµική δικαιοσύνη, και µια κουλτούρα ειρήνης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο, εµείς, οι κάτοικοι της Γης, να διακηρύξουµε την ευθύνη µας ο ένας απέναντι στον άλλο, προς την ευρύτερη κοινότητα της ζωής και προς τις µελλοντικές γενεές.  

Διαβάστε περισσότερα: Η Χάρτα της Γης

Διαχείριση απορριμμάτων

 

 

Διαχείριση απορριμμάτων

 

Απορρίμματα ή απόβλητα είναι τα υπολείμματα τροφών και αντικείμενα τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί. Τα απορρίμματα διακρίνονται σε στερεά απόβλητα και υγρά απόβλητα (ή λύματα). Ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους βιολογικούς οργανισμούς είναι τα τοξικά απόβλητα και τα πυρηνικά απόβλητα. Για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και για την οικονομική αξιοποίηση των απορριμμάτων, εφαρμόζεται η ανακύκλωση. Για τα υγρά απόβλητα εφαρμόζεται η βιολογική επεξεργασία λυμάτων, και για τα στερεά απόβλητα η συγκομιδή, διαλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.

Διαβάστε περισσότερα: Διαχείριση απορριμμάτων

Διακήρυξη της φύσης

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

Η διακήρυξη για τη φύση έχει συνταχθεί από ειδικούς της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων και έχει υποβληθεί στον Ο.Η.Ε. για έγκριση. Είναι ένα κείμενο που πρέπει να μελετηθεί απ' όλους, άτομα, μαθητές, επιστήμονες, οργανώσεις, οργανισμούς, κράτη για να αποτελέσει μια διεθνή απαρχή και να περάσει το μήνυμα αυτό των καιρών στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων, ώστε να δημιουργηθεί μια παγκόσμια οικολογική νοοτροπία για την προστασία του περιβάλλοντος και της διατήρησης της ζωής πάνω στη Γη.

Διαβάστε περισσότερα: Διακήρυξη της φύσης

Ημερολόγιο