• Για τις πορείες και τις αναβάσεις με λεωφορείο η αναχώρηση γίνεται από τα περιβολάκια (στη στάση μπροστά από το 1ο δημοτικό).
  • Για τις πορείες και τις αναβάσεις με Ι.Χ γίνεται από τα περιβολάκια (στη στάση μπροστά από το 1ο δημοτικό) ή άλλο προκαθορισμένο ραντεβού.
  • Στις μονοήμερες αναβάσεις μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή τηλεφωνώντας στα γραφεία του συλλόγου μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ (8:00-10:00 μ.μ.) και να περνάτε για τη σχετική προκαταβολή. Τυχόν ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ.
  • Για τις διήμερες ή πολυήμερες εκδρομές, και κυρίως όπου απαιτούνται διανυκτερεύσεις σε καταφύγια ή ξενοδοχεία, οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνονται και οι προκαταβολές να καταβάλλονται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής τις τελευταίες μέρες, χρήματα επιστρέφονται μόνο εάν το ξενοδοχείο δεν επιβαρύνει τον Σύλλογο.
  • Τα μη μέλη του Συλλόγου δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη έκπτωση στις εκδρομές. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του Συλλόγου που δεν είναι ταμειακώς ενήμερα.
  • Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα ή να ακυρώνει κάποιο σκέλος του εάν κρίνει ότι συντρέχουν βασικοί λόγοι.
  • Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε κρίνει ότι δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις (φυσική κατάσταση, ατομικό εξοπλισμό, εξοικείωση με ιδιάζουσες δυσκολίες της πορείας ή ανάβασης κλπ.).
  • Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμεί ή αδυνατεί για κάποιο λόγο να ακολουθήσει την ομάδα, ή προτίθεται να απομακρυνθεί από αυτήν, υποχρεούται να το αναφέρει στον αρχηγό της ομάδας.
  • Οι συμμετέχοντες στις εξορμήσεις αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα τους.
  • Πριν από κάθε εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα γραφεία του Συλλόγου για να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες και τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις.
  • Οι συμμετέχοντες στις εξορμήσεις πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό

Ημερολόγιο