Σχολές - Σεμινάρια

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2014.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014


Η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων που διοργανώνει ο ΕΟΣ Κορίνθου, είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης.
Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και η ανάπτυξη της δεξιότητας της
αναρρίχησης των συμμετεχόντων ώστε μετά τη σχολή να μπορούν να πραγματοποιούν με
ασφάλεια αναρριχήσεις σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία μιας σχοινιάς.
Επικεφαλής εκπαιδευτής της σχολής είναι ο Τιτόπουλος Δημήτρης,
Ομοσπονδιακός Εκπαιδευτής Ορειβασίας, Αναρρίχησης.

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:

Θεωρία.
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση
2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης
3. Αναρριχητικοί οδηγοί
4. Διατροφή
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής
6. Αναγνώριση επισφαλών αγκυρώσεων
7. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς
8. Πρώτες βοήθειες
9. Μεταφορά τραυματία
10. Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης
11. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της
Αθήνας και της Ελλάδας
12. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική
Πρακτική.
1. Βασικές στάσεις σώματος στην Αναρρίχηση Βράχου
2. Βασικές τεχνικές προώθησης
3. Εξοπλισμός
4. Κόμποι
5. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου
6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder
7. Πτώσεις
8. Χειρισμοί σχοινιών
9. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς
10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς
11. Βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής
12. Σκέψη και αυτοσυγκέντρωση στην αναρρίχηση
13. Τεχνητή αναρρίχηση
14. Διάσωση σχοινοσυντρόφου
15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής
16. Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου
17. Πρώτες Βοήθειες

Πρόγραμμα Σχολής:
11-12/10/2014
Σολωμός. Γνωριμία με μαθητές, επίδειξη εξοπλισμού,είδη αναρρίχησης, κόμποι, τεχνικές αναρρίχησης, επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς.
18-19/10/2014
Αετοφωλιά (Όρος Πατέρας) Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου, επίδειξη και εξάσκηση ραπέλ,
25-26/10/2014
Σολωμός. Βελτίωση τεχνικής, ραπέλ και πρώτες βοήθειες
29/10/2014
Τεχνητή πίστα αναρρίχησης
1-2/11/2014
Ποικίλο όρος (Αττική). Τεχνική αναρρίχηση, διάσωση σχοινοσυντρόφου αντιμετώπιση επειγουσών  καταστάσεων, μεταφορά τραυματία.

Προϋποθέσεις:
Η συμμετοχή στην σχολή αναρρίχησης δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία, παρά μόνο καλή
φυσική κατάσταση και αγάπη για την φύση και την περιπέτεια. Η σχολή παρέχει τον γενικό
αναρριχητικό εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας αναρρίχησης, κράνη, σχοινιά κλπ.), όμως θα
πρέπει να προμηθευτείτε τα δικά σας αναρριχητικά παπούτσια.

Εξοπλισμός:
Εξοπλισμός που παρέχει η σχολή: Μποντριέ (ζώνη ασφαλείας αναρρίχησης), μεταλλικά
εργαλεία ασφάλισης, κράνος, ιμάντες, κορδονέτα, σχοινιά. Όλα σε άψογη κατάσταση,
κατάλληλα πιστοποιημένα και ελεγμένα και εντός της διάρκειας ζωής τους.
Εξοπλισμός που θα πρέπει να προμηθευτεί ο κάθε εκπαιδευόμενος: Αναρριχητικά
παπούτσια.


Μετακινήσεις:
Η πρόσβαση στα πεδία γίνεται με τα ιδιωτικά μέσα των συμμετεχόντων μετά από
συνεννόηση.


Κόστος:
Το κόστος συμμετοχής στη Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων είναι 300€.


Όροι συμμετοχής:
Η συμμετοχή σας στη σχολή προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:
1. Το 50% του κόστους της συμμετοχής σας προκαταβάλλεται με την εγγραφή και το
υπόλοιπο 50% μέχρι τη μέση της σχολής.
2. Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου
συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση
του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ίδιου ή των
υπολοίπων, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του κόστους συμμετοχής.
3. Ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Δικαιολογητικά:
Τα παρακάτω είναι τα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής στη σχολή και θα πρέπει να
κατατεθούν στη γραμματεία του συλλόγου.
1. Ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο, που να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 60
ημέρες από την υποβολή της αίτησης και να αναφέρει ότι είστε υγιής και μπορείτε να
ασχοληθείτε με την αναρρίχηση βράχου.
2. Μια φωτογραφία ταυτότητας. Αν δεν είστε μέλη του συνδέσμου θα χρειαστούν δύο
φωτογραφίες ακόμη για την εγγραφή σας.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής και ορειβατικής σας ταυτότητας και τις δύο όψεις
4. Αίτηση συμμετοχής στη σχολή και αίτηση εγγραφής στο σύνδεσμο (παρέχονται από τη
γραμματεία του συλλόγου).

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ.
Στους αποφοίτους η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγεί βεβαίωση
επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων, η οποία πιστοποιεί τις
γνώσεις τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και δίνει το δικαίωμα συνέχισης της
παρακολούθησης στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Μέσου Επιπέδου, Βοηθών
Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών) που διοργανώνει η ΕOOA.
Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
Σταμάτη Κωνσταντίνο 6943216470 και με τον εκπαιδευτή της σχολής, Δημήτρη Τιτόπουλο 6972247452.

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΗΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

Η σχολή αναρρίχησης Βράχου αρχαρίων που διοργανώνει ο ΕΟΣ Κορίνθου, είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης της Ελληνικής ομοσπονδίας ορειβασίας αναρρίχησης.                                                                                                             Βασικός στόχος της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων στις απαραίτητες τεχνικές ασφάλισης, ώστε μετά τη σχολή να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία μιας σχοινιάς.

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης

Θεωρία:

1.      Προ πόνηση, φυσική κατάσταση

2.      Εξοπλισμός αθλητικής αναρρίχησης

3.      Αναρριχητικοί οδηγοί

4.      Διατροφή

5.      Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής

6.      Αναγνώριση επισφαλών αγκυρώσεων

7.      Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς

8.      Πρώτες βοήθειες

9.      Μεταφορά τραυματία

10.  Ιστορία αθλητικής αναρρίχησης

11.  Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου της Αθήνας και της Ελλάδας

12.  Ορειβατική- αναρριχητική δεοντολογία και ηθική

Πρακτική:

1.      Βασικές στάσεις σώματος στην αναρρίχηση βράχου

2.      Βασικές τεχνικές προώθησης

3.      Εξοπλισμός

4.      Κόμποι

5.      Ασφάλιση σχοινοσντρόφου

6.      Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder

7.      Πτώσεις

8.      Χειρισμοί σχοινιών

9.      Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς

10.  Ραπέλ σε διαδρομές μιας σχοινιάς

11.  Βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής

12.  Σκέψη και αυτοσυγκέντρωση

13.  Τεχνητή αναρρίχηση

14.  Διάσωση σχοινοσυντρόφου

15.  Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής

16.  Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου

17.  Πρώτες βοήθειες

Προϋποθέσεις                                                                                                                                                  Η συμμετοχή στην σχολή αναρρίχησης δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία, παρά μόνο καλή φυσική κατάσταση και αγάπη για τη φύση και την περιπέτεια. Η σχολή παρέχει τον γενικό αναρριχητικό εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας αναρρίχησης , κράνη, σχοινιά κλπ.), όμως θα πρέπει να προμηθευτείτε τα δικά σας αναρριχητικά παπούτσια. Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου και να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

Εξοπλισμός                                                                                                                                Εξοπλισμό που παρέχει η σχολή: Μποντριέ (ζώνες ασφαλείας αναρρίχησης), μεταλλικά εργαλεία ασφάλισης, κράνος, ιμάντες, κορδονέτα, σχοινιά.                                                                                   Εξοπλισμός που θα πρέπει να προμηθευτεί ο κάθε εκπαιδευόμενος:  Αναρριχητικά παπούτσια.

Μετακινήσεις                                                                                                                                              Η πρόσβαση στα πεδία γίνεται με τα ιδιωτικά μέσα των εκπαιδευόμενων μετά από συνεννόηση.

Κόστος                                                                                                                                                         Το κόστος συμμετοχής στη σχολή αναρρίχησης Αρχαρίων είναι μεταξύ 200€ και 250 € (ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων). Το κόστος εγγραφής και συνδρομής για την υπόλοιπη χρονιά είναι 10 €.

Τα αναρριχητικά παπούτσια κοστίζουν περίπου 50 €.

Όροι συμμετοχής                                                                                                                                             Η συμμετοχή σας στη σχολή προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

1.      Το 50% του κόστους της συμμετοχής σας προκαταβάλλεται με την εγγραφή και το υπόλοιπο 50% μέχρι τη μέση της σχολής.

2.      Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ίδιου ή των υπολοίπων, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του κόστους εγγραφής.

3.      Ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

4.      Δηλώσεις συμμετοχής στο σύλλογο και για  πληροφορίες

5.      στο ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΣΤΑ τηλ 6943216470.

6.      Δικαιολογητικά                                                                                                                                         Τα  παρακάτω είναι τα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής στη σχολή και θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του συλλόγου μέχρι και την αρχική εκδήλωση.

 

1.      Ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο, που να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 60 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και να αναφέρει ότι είστε υγιής και μπορείτε να ασχοληθείτε με την ορειβασία.

2.      Μια φωτογραφία ταυτότητας. Αν δεν είστε μέλη του συνδέσμου θα χρειαστούν δύο φωτογραφίες ακόμη για την εγγραφή σας.

3.      Φωτοτυπία της αστυνομικής και ορειβατικής σας ταυτότητας και στις δύο όψεις.

4.      Αίτηση συμμετοχής στη σχολή και αίτηση εγγραφής στο σύνδεσμο (παρέχονται από τη γραμματεία του συλλόγου).

 

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ                                                                                                                           Στους απόφοιτους η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και δίνει το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Μέσου Επιπέδου, Βοηθών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών) που διοργανώνει η ΕΟΟΑ.

Στελέχωση                                                                                                                                                 Η σχολή στελεχώνεται από τους έμπειρους, πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και Βοηθούς Εκπαιδευτές Αναρρίχησης του ΕΟΣ Αθηνών, με τη σωστή αναλογία εκπαιδευτών/μαθητών που ορίζει ο κανονισμός εκπαίδευσης (1/5 για αναρριχήσεις 1 σχοινιάς)

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Σταμάτη Κωνσταντίνο

Τηλ επικοινωνίας: 6943216470.

 

Ημερολόγιο