Αρ.Πρωτ.: 681
Κόρινθος 02.01.2019
 
Θέμα: Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας.
 
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας (Τ.Ε.Ο.) του ΕΟΣ Κορίνθου να προσέλθουν στο γραφείο του ΕΟΣ Κορίνθου, Τετάρτη και Παρασκευή 20.00 – 22.00 να το δηλώσουν.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως και τις 30 Ιανουαρίου 2019.
 
 

Ημερολόγιο