1)Προσκαλούνται τα μέλη μας να δηλώσουν προτάσεις για εξορμήσεις, έως τις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, ώστε να φτιάξουμε το πρόγραμμα εξορμήσεων για το 2023, κι όσα άτομα χρειάζονται βοήθεια για την ολοκλήρωση της πρότασης, θα την έχουν από το Δ.Σ του συλλόγου.
2) Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σαν ΑΡΧΗΓΟΙ σε επόμενες εξορμήσεις να δηλώσουν, ώστε να γίνει σωστή ενημέρωση-σεμινάριο για γνώσεις, κι ενέργειες στην διάρκεια εξορμήσεων.
Εκ του Δ.Σ.

Ημερολόγιο